1. Program do obsługi WOD-KAN - Woda Millennium

 2. Program do obsługi Dokumentacji - EOD Alti

 3. Program do obsługi ODPADY -Odpady Millennium

 4. Program do obsługi e-BOK - e-bok elektroniczne rozliczanie 

 5. Program do obsługi Inkasentów - inkasent

 6. Program do obsługi stanowisk Kasowych - kasa i bank

 7.Program do obsługi Struktury sieci - obsługa sieci WOD-KAN

 8.Program do obsługi GPEC -  GPEC Millenium

 9.Program do obsługi Usług innych - Usługi Millennium

10.Program do obsługi Magazynu - Magazyn Millennium

11.Program do obsługi Sprzedaży detalicznej - Detal Millennium

12.Program do obsługi bazy Kurii i Seminarium - Alti Seminarium