Firma Alti

Oprogramowanie
Więcej...
Outsourcing
Więcej..
Integracja
Więcej..
Wdrożenia
Więcej..
Strefa klienta
Więcej..
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Oprogramowanie
 • Outsourcing
 • Integracja
 • Wdrożenia
 • Strefa klienta

Zestawy Systemowe

 • Highlight top headlines without taking up a lot of vertical space. This particle is perfect for breaking news and important information.
  Give your content a clean, organized look by splitting it into elegant, easy-to-navigate tabs.
  Showcase images and headline your biggest features with this gorgeous, simple particle.
  Create clean, modern pricing tables that enable you to compare features and offerings from different pricing categories. Perfect for e-commerce.
  Create lists with expanding and contracting line items with ease. The Accordion particle makes it easy to maximize your available space.
  Showcase your images in a modern, dynamic way with this particle.
 • The Layout Manager features an infinitely simple drag-and-drop interface, enabling you to edit your layout from your desktop, laptop, or tablet.
  Add particles directly to your layout with drag-and-drop simplicity.
  Give each section of your page a unique look by applying classes directly using the Layout Manager.
  Give a section one, two, or twenty rows! Fill them with particles and module positions to your heart’s desire. There is really no limit to what you can do with Gantry 5’s Layout Manager!
MAR 03, 2016
About Photon
All demo content is for sample purposes only, to represent a live site.
Note: Photon is built on the latest version of the Gantry 5 Framework.
Gantry 5 Framework
Particles System
Layout Manager
Menu Editor

1.Pełną ewidencję elementów sieci wod-kan i ich uzbrojenia w rozbiciu obiektowym (przewody, zasuwy, studnie, komory itd.), zarówno danych geometrycznych, opisowo-lokalizacyjnych. Oprócz tych danych system gromadzi zdarzenia eksploatacyjne.


2.Dopisywania dodatkowych pól opisowych obiektów objętych ewidencją.

3.Zapewnienie ewidencji budynków ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców wody z uwzględnieniem wszystkich danych o odbiorcach w postaci tzw. karty odbiorcy zawierającej: dane osobowe, odczyty, numer wodomierza, płatności itp.

4.Z każdym elementem graficznym przedstawionym na mapie i zawartym w opisowej bazie danych istnieje możliwość kojarzenia dodatkowej dokumentacji elektronicznej w postaci zdjęć, schematów, rysunków, dokumentów tekstowych i tp.

5.Narzędzia do wizualnego budowania zapytań oraz możliwość swobodnego i precyzyjnego analizowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wg różnych kryteriów (analiza pod kątem wieku sieci, ilości awarii, rodzajów materiałów, nowych podłączeń, itp.)

piątek, czerwiec 10, 2016 Tomek News 9786
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
piątek, czerwiec 10, 2016 Tomek News 14465
Wszystkie aplikacje Firmy ALTI sa zgodne z JPK. W ramach integralności jest także dostępna aplikacja łącząca JPK.

Żukowo Office, PL 

+ 48 58 685 85 03