Firma Alti

Oprogramowanie
Więcej...
Outsourcing
Więcej..
Integracja
Więcej..
Wdrożenia
Więcej..
Strefa klienta
Więcej..
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Oprogramowanie
 • Outsourcing
 • Integracja
 • Wdrożenia
 • Strefa klienta

Zestawy Systemowe

 • Highlight top headlines without taking up a lot of vertical space. This particle is perfect for breaking news and important information.
  Give your content a clean, organized look by splitting it into elegant, easy-to-navigate tabs.
  Showcase images and headline your biggest features with this gorgeous, simple particle.
  Create clean, modern pricing tables that enable you to compare features and offerings from different pricing categories. Perfect for e-commerce.
  Create lists with expanding and contracting line items with ease. The Accordion particle makes it easy to maximize your available space.
  Showcase your images in a modern, dynamic way with this particle.
 • The Layout Manager features an infinitely simple drag-and-drop interface, enabling you to edit your layout from your desktop, laptop, or tablet.
  Add particles directly to your layout with drag-and-drop simplicity.
  Give each section of your page a unique look by applying classes directly using the Layout Manager.
  Give a section one, two, or twenty rows! Fill them with particles and module positions to your heart’s desire. There is really no limit to what you can do with Gantry 5’s Layout Manager!
MAR 03, 2016
About Photon
All demo content is for sample purposes only, to represent a live site.
Note: Photon is built on the latest version of the Gantry 5 Framework.
Gantry 5 Framework
Particles System
Layout Manager
Menu Editor

Opierając się na długoletnim doświadczeniu stworzylismy program przeznaczony zarówno dla małych , średnich jak i bardzo dużych firm. Specyfika programu nastawiona jest na pełną integrację całej organizacji wokół spójnego narzędzia kompleksowo wspomagającego pracę przedsiębiorstwa na wszystkich jego szeblach. Wymierną korzyścią wprowadzenia EOD jest poprawa obiegu informacji a co za tym idzie znaczne podniesienie efektywności pracy no i w efekcie uzyskanie pełnej satysfakcji ze strony klienta:

POPRAWA OBIEGU INFORMACJI PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI FIRMY WZROST ZADOWOLENIA KLIENTA b>Podstawowe zalety aplikacji ALTI EOD :

-stabilność-
aplikacja tworzona w oparciu o bazy danych SQL oraz specjalistyczne narzędzia programistyczne,
-funkcjonalność-
zapewniająca pełną ergonomię pracy
-estetyka -
przejrzysty interfejs zapewniający przyjemną pracę na programie
-elatyczność-
pełna integracja z innymi aplikacjami urzędowymi oraz internetem
-skalowalność-
możliwość rozbudowy o dowolne moduły
-nazewnictwo-
zgodne z obecnie stosowanym w urzędach
Parametry techniczne aplikacji ALTI EOD
1.System jest napisany w nowoczesnej technologii otwartych systemów informatycznych zgodnie z tendencjami systemów klasy ERP.
2.System bazodanowy oparty jest na architekturze Open Source.
3.System Operacyjny dla serwera oparty jest na architekturze Open Source.
4.System pracuje w trybie graficznym.
5.System pracuje w technologii klient – serwer.
6.System jest skalowalny.
7.System umożliwia eksport danych do pakietu MS Office.

Aplikacja ALTI EOD umożliwia:
KORESPONDENCJA:

rejestrowanie dokumentów korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej, przyporządkowanie każdemu dokumentowi, zeskanowanego oryginału w formie jednego pliku załącznika lub wielu.Oznakowanie każdego dokumentu umożliwiające sprawne jego wyszukanie i rozpoznanie sortowanie dokumentow z uwzględnieniem ich klasyfikacji skierowanie dokumentu do innego wydziału lub osoby przyporządkowanie dokumentu do spraw powiązanych nadanie każdemu dokumentowi nr sprawy i atrybutu jawności ( tajności)
SPRAWY:
rejestrowanie spraw bieżących ( aktualnie rozpatrywanych,) przekierowywanie do kolejnego działu lub osoby, zgodnie z przyporządkowaną sygnaturą sprawy wymuszanie obiegu dokumentów zgodnie z aktualną procedurą urzędową dołączanie kolejnych załączników (dokumentów)do wybranej sprawy sprawny podgląd załączonych dokumentów szybką ocenę stopnia realizacji sprawy kontrola iloąci spraw do załatwienia w danej komórce organizacyjnej lub na danym stanowisku pracy,określenie dokładnego terminu realizacji sprawy przeglądanie historii sprawy wysłanie spraw zrealizowanych do pliku „ Archiwum” (...widok...)
TERMINARZ: (...widok...)
WYDRUKI:
-drukowanie książki nadawczej
-drukowanie etykiet adresowych lub adresowanie kopert
-drukowanie korespondencji seryjnej
-drukowanie wszystkich raportów
RAPORTY:
generowanie raportów prezentujących pełną sprawozdawczość z pracy całego urzędu, poszczególnych wydziałów wraz z rozbiciem na konkretne stanowiska pracy
KONTROLA:
Ścisłe określenie praw dostępu dla każdego operatora programu, bezpieczny i kontrolowany dostęp do informacji tajnych i poufnych, automatyczne powiadamianie pracownika o upływie terminu realizacji sprawy, kontrola aktualnej ilości spraw do załatwienia w danej komórce organizacyjnej lub na danym stanowisku pracy, określenie efektywności pracy całego urzędu, działów oraz poszczególnych pracowników, automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa (...widok...)
INTERNET:
bip
Podpis elektroniczny – posiada możliwość obsługi podpisu elektronicznego
korespondencję SMS -

piątek, czerwiec 10, 2016 Tomek News 9884
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
piątek, czerwiec 10, 2016 Tomek News 14582
Wszystkie aplikacje Firmy ALTI sa zgodne z JPK. W ramach integralności jest także dostępna aplikacja łącząca JPK.

Żukowo Office, PL 

+ 48 58 685 85 03