Wszystkie aplikacje Firmy ALTI sa zgodne z JPK.

W ramach integralności jest także dostępna aplikacja łącząca JPK.