Informacja dotycząca przetwarzania

danych osobowych

 
 

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Firma Alti. z siedzibą przy ul. Reja 4, w Żukowie (kod pocztowy: 83-330), Tel 58 685 85 03, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

2. Celem przetwarzania i dostępu do danych jest obsługa umów ( nadzoru autorskiego , administracji sieci komputerowej, licencyjnej ) oraz usług z nimi powiązanych,

3. Zgodnie z obowiązującym na dzień dzisiejszy prawem przysługuje Pani/Panu/ Firmie prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie przez Pana/Panią/ Firmę danych jest dobrowolne, lecz wymagane do zawarcia lub wykonania umowy z Firmą Alti .

5. W przypadku braku zgody na podanie danych, niemożliwe będzie wykonywanie usług w ramach umów a także wykonywania usług z nimi powiązanych.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana/Firmę nie będą udostępniane podmiotom trzecim niezwiązanym z Firmą Alti . Odbiorcami danych będą tylko zleceniobiorcy Firmy Alti i instytucje upoważnione z mocy prawa, dla których dostęp jest niezbędny do wykonania umowy.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana/Firmę nie będą podlegały profilowaniu.

8. Jako administrator Pana/Pani/Firmy danych nie mamy zamiaru przekazywać tych danych osobowych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym został zrealizowany ostatni kontakt z Firmą ALTI .