1.Obsługę raportów kasowych:

 • Rejestracja dokumentów kasowych (KP , KW, Inne wpłaty /wypłaty, Bankowy Dowód Wpłaty).
 • Rozliczenia delegacji i zaliczek.
 • Nadpłaty i kompensaty
 • Przyjmowanie dokumentów wpłat / wypłat z kasy.
 • Możliwość wprowadzenia danych przy użyciu czytnika kodów kreskowych.
 • Wspomaganie kojarzenia zapłat z fakturami.
 • Kontrola uprawnień dostępu do kas
 • Wydruki dokumentów kasowych, raportów kasowych

  2.Obsługa wyciągów bankowych:

 • Rejestrowanie wpłat i wypłat, na poszczególnych rachunkach bankowych.
 • Nadpłaty i kompensaty
 • Import danych z modułu Przelewy.
 • Kontrola uprawnień dostępu do rachunkow bankowych
 • Wydruki dokumentów wyciągów bankowych.
 • Rejestracja wyciągów elektronicznie
 • Obsługa płatności masowych

  3.Przekazywanie danych do FK:

 • Automatyzacja procesu dekretacji dokumentów przez wykorzystanie definiowanych rodzajów operacji i wzorców deklaracji.