Opierając się na długoletnim doświadczeniu stworzylismy program przeznaczony zarówno dla małych , średnich jak i bardzo dużych firm. Specyfika programu nastawiona jest na pełną integrację całej organizacji wokół spójnego narzędzia kompleksowo wspomagającego pracę przedsiębiorstwa na wszystkich jego szeblach. Wymierną korzyścią wprowadzenia EOD jest poprawa obiegu informacji a co za tym idzie znaczne podniesienie efektywności pracy no i w efekcie uzyskanie pełnej satysfakcji ze strony klienta:

POPRAWA OBIEGU INFORMACJI PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI FIRMY WZROST ZADOWOLENIA KLIENTA b>Podstawowe zalety aplikacji ALTI EOD :

-stabilność-
aplikacja tworzona w oparciu o bazy danych SQL oraz specjalistyczne narzędzia programistyczne,
-funkcjonalność-
zapewniająca pełną ergonomię pracy
-estetyka -
przejrzysty interfejs zapewniający przyjemną pracę na programie
-elatyczność-
pełna integracja z innymi aplikacjami urzędowymi oraz internetem
-skalowalność-
możliwość rozbudowy o dowolne moduły
-nazewnictwo-
zgodne z obecnie stosowanym w urzędach
Parametry techniczne aplikacji ALTI EOD
1.System jest napisany w nowoczesnej technologii otwartych systemów informatycznych zgodnie z tendencjami systemów klasy ERP.
2.System bazodanowy oparty jest na architekturze Open Source.
3.System Operacyjny dla serwera oparty jest na architekturze Open Source.
4.System pracuje w trybie graficznym.
5.System pracuje w technologii klient – serwer.
6.System jest skalowalny.
7.System umożliwia eksport danych do pakietu MS Office.

Aplikacja ALTI EOD umożliwia:
KORESPONDENCJA:

rejestrowanie dokumentów korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej, przyporządkowanie każdemu dokumentowi, zeskanowanego oryginału w formie jednego pliku załącznika lub wielu.Oznakowanie każdego dokumentu umożliwiające sprawne jego wyszukanie i rozpoznanie sortowanie dokumentow z uwzględnieniem ich klasyfikacji skierowanie dokumentu do innego wydziału lub osoby przyporządkowanie dokumentu do spraw powiązanych nadanie każdemu dokumentowi nr sprawy i atrybutu jawności ( tajności)
SPRAWY:
rejestrowanie spraw bieżących ( aktualnie rozpatrywanych,) przekierowywanie do kolejnego działu lub osoby, zgodnie z przyporządkowaną sygnaturą sprawy wymuszanie obiegu dokumentów zgodnie z aktualną procedurą urzędową dołączanie kolejnych załączników (dokumentów)do wybranej sprawy sprawny podgląd załączonych dokumentów szybką ocenę stopnia realizacji sprawy kontrola iloąci spraw do załatwienia w danej komórce organizacyjnej lub na danym stanowisku pracy,określenie dokładnego terminu realizacji sprawy przeglądanie historii sprawy wysłanie spraw zrealizowanych do pliku „ Archiwum” (...widok...)
TERMINARZ: (...widok...)
WYDRUKI:
-drukowanie książki nadawczej
-drukowanie etykiet adresowych lub adresowanie kopert
-drukowanie korespondencji seryjnej
-drukowanie wszystkich raportów
RAPORTY:
generowanie raportów prezentujących pełną sprawozdawczość z pracy całego urzędu, poszczególnych wydziałów wraz z rozbiciem na konkretne stanowiska pracy
KONTROLA:
Ścisłe określenie praw dostępu dla każdego operatora programu, bezpieczny i kontrolowany dostęp do informacji tajnych i poufnych, automatyczne powiadamianie pracownika o upływie terminu realizacji sprawy, kontrola aktualnej ilości spraw do załatwienia w danej komórce organizacyjnej lub na danym stanowisku pracy, określenie efektywności pracy całego urzędu, działów oraz poszczególnych pracowników, automatyczne tworzenie kopii bezpieczeństwa (...widok...)
INTERNET:
bip
Podpis elektroniczny – posiada możliwość obsługi podpisu elektronicznego
korespondencję SMS -